ESCOLA D'ART
L'ULL TAFANER
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El premi d’imatge infantil i juvenil L’Ull Tafaner, va
néixer l’any 2000 amb la finalitat de fomentar la
creativitat i la capacitat de reflexió de les nenes i dels
nens i també, d’animar al professorat a desenvolupar
activitats d’aprenentatge comprensiu emprant com a
procediment les imatges.


El premi va estar fundat per TRAMA, educació i la llibreria RONDALLES, actualment està organitzat per la cooperativa ABACUS, l’Ajuntament de Lleida i TRAMA, educació.

Cada curs escolar preparem una nova convocatòria.


ANIMA’T A PARTICIPAR-HI!

 

PREMIS ANTERIORS

2009

2008

2007

 

inici inicio